Tuyển Dụng

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

- Triển khai kinh doanh các dự án dưới sự chỉ đạo của Công ty - Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng lưới Khách hàng [...]

Đọc Thêm
Thư Ký Tiếng Nhật - Tiếng Anh

Thư Ký Tiếng Nhật - Tiếng Anh

Biên, phiên dịch các văn bản, hồ sơ Tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại. Phiên dịch trong các cuộc họp với ... [...]

Đọc Thêm
Nhân viên IT chuyên về Marketing Online

Nhân viên IT chuyên về Marketing Online

Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống mạng nội bộ công ty và quảng bá hình ảnh công ty. Hỗ trợ người dùng ... [...]

Đọc Thêm