Định Hướng Phát Triển

 ✔ Quyết tâm trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản.


 ✔ Tăng cường quan hệ hợp tác, liên doanh với các đối tác mạnh và tập đoàn kinh tế để nâng cao vị thế của doanh nghiệp.


 ✔ Không ngừng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự nhằm nâng cao năng lực của Công ty.


 ✔ Duy trì và khẳng định thương hiệu ANNAM JSC trên thị trường.


 ✔ Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao giá trị văn hóa doanh nghiệp.


✔  Phân phối mỹ phẩm và thực phẩm nhập khẩu.